REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ
WMH VoD Wędkarska platforma video


Definicje

Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:
WMH VoD (VoD)

Serwis internetowy dostępny pod adresem filmy.wmh.pl, należący do firmy Power Box Sp z o.o.

Klient

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach WMH VoD

Użytkownik

Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z WMH VoD

Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach WMH VoD filmy.wmh.pl

Materiały Audiowizualne

Filmy zamieszczone w serwisie WMH VoD

Usługa Dostęp do VoD (Usługa)

Możliwość obejrzenia filmu lub filmów prezentowanych w WMH VoD

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży Usługi Dostęp do VoD w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a firmą Power Box Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

II. Korzystanie z serwisu WMH VoD

III. Ceny i metody płatności

IV. Reklamacje i odstąpienie od umowy

V. Postanowienia końcowe