Kontakt

Wydawca
Power Box Sp. z o.o.
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2

Dane teleadresowe
01-745 Warszawa ul. Jasnodworska 3
Tel: (0-22) 616 16 20
Fax: (0-22) 616 15 24
gazeta@wmh.pl
Serwis internetowy: Marcin Wosiek marcin@wmh.pl
Prenumerata: Tel: (0-22) 616 16 04 lub 616 16 20 (wewn 120)
Dział reklamy: Michał Krzyżanowski reklama@wmh.pl